تعیین نام و محل ذخیره محتوا

برای این که فایل‌های تنظیم، پیکربندی و پوشه‌های محتوا را به وجود بیاوریم، نیاز داریم که هر سایت برای معرفی شدن به میرا، یک نام مجزا، ترجیحا به حرف لاتین، داشته باشد. برای هر کدام از این سایت‌ها نام‌های زیر را مشخص میکنیم.

وبلاگ فارسی: blog-fa
وبلاگ انگلیسی: blog-en
داستان دنباله‌دار: story
آموزش لینوکس: linux-learn

محل ذخیره محتوا:

پس از پیکربندی میرا چند پوشه برای شما ایجاد شده، یکی از این پوشه‌ها content است، محل اصلی ذخیره محتوا همین پوشه است، هر پوشه‌ی جدید در مسیر ریشه‌ی این مسیر، یک سایت جدید خواهد بود. پس در content این پوشه‌ها را ایجاد میکنیم:

~/mira/content/blog-fa/
~/mira/content/blog-en/
~/mira/content/story/
~/mira/content/linux-learn/

هر فایل یا دایرکتوری داخل هرکدام از این مسیرها، محتویات آن سایت را تشکیل خواهد داد