انتخاب محل انتشار

برای منتشر کردن خروجی تولید شده توسط میرا روی وب انتخاب‌های متعددی دارید، و بسته به انتخابی که می‌کنید، راه‌های متفاوتی پیش رو خواهید داشت.

می‌توانید از یکی از سرویس‌هایی که فایل‌های استاتیک را برای انتشار پشتیبانی می‌کنند مثل گیت‌هاب، استفاده کنید و یک دامین روی همان سرویس‌ها انتخاب کنید، یا از یک دامین شخصی و فضای ارايه شده توسط سرویس‌ها استفاده کنید، یا کلا از فضا و دامنه شخصی استفاده کنید.

در این قسمت سعی می‌کنیم برای انتخاب کردن هر یک از سه راه بالا، یک راه‌حل پیدا کنیم.

پیش نیاز: قبل از ادامه این بخش:

۱- اگر گیت را روی کامپیوترتان نصب نکرده‌اید، آن‌را نصب کنید، دانلود گیت

۲- اگر روی گیت‌هاب اکانت ندارید، یک اکانت بسازید. GitHub