ضمیمه‌های اختصاصی هر طبقه

در پوشه‌ی محتوای هر سایت در شاخه‌ی content هر پوشه‌ای که نامش با خط زیر یا همان آندرلاین _ شروع شود از نظر میرا یک پوشه‌ی ضمیمه به حساب می‌آید و تمام محتویات آن‌را بدون هیچ بررسی به مسیر اصلی سایت منتقل میکند.

یک مثال:
در بخش تنظیمات برای وبلاگ فارسی(blog-fa) در فیلدهای url و root مسیر blog را برای انتشار مشخص کردیم، پس هر پوشه‌ای که در مسیر blog-fa با ـ شروع شود به عنوان ضمیمه در مسیر blog آدرس دهی میشود، به این مثال‌ها دقت کنید:

~mira/content/blog-fa/_assets
/blog/assets/

~mira/content/blog-fa/_statics
/blog/statics/

~mira/content/blog-fa/deep/_image
/blog/deep/image

~mira/content/blog-fa/more/deep/folder/_attach
/blog/more/deep/folder/attach

دقت داشته باشید قبل از رسیدن به پوشه‌ی ضمیمه، اگر فایل محتوایی موجود باشد، برای انتشار آماده می‌شود، تنها بعد از رسیدن به اولین شاخه‌ای که با _ شروع شده باشد، میرا دست از نفوذ به عمق شاخه‌ها می‌کشد. برای مثال مسیرهای زیر را در نظر بگیرید

~mira/content/blog-fa/more/content.md
~mira/content/blog-fa/more/deep/post.txt
~mira/content/blog-fa/more/deep/folder/contetnt.md
~mira/content/blog-fa/more/deep/folder/_attach
~mira/content/blog-fa/more/deep/folder/_attach/post.markdown

میرا سه فایل اول را که قبل از رسیدن به ~mira/content/blog-fa/more/deep/folder/_attach قرار دارند، برای انتشار بررسی و آماده می‌کند، اما فایل آخر ~mira/content/blog-fa/more/deep/folder/_attach/post.markdown را به عنوان یک فایل ضمیمه می‌شناسد و تنها آن را همان شکلی که هست به مسیر انتشار انتقال می‌دهد.

نکته:
احتمالا متوجه شدید که فیلد static در فایل تنظیمات اختصاصی هیچ تاثری در انتقال و آدرس‌دهی به مسیر فایل‌ها و پوشه‌های ضمیمه برای سایت‌ها ندارد.

این فیلد تنها جهت سهولت دسترسی در قالب و استفاده در قالب سایت با تگ {{ STATIC }} یا {{ SITE.static }} می‌باشد.

اگر فایل مثال برای content را دانلود کرده باشید، محتوای اختصاصی static هر سایت، همراه با فایل content دانلود شده