چند نکته و پیشنهاد در مورد محتوا

نکته:
نام و پسوند فایل‌ها در دایرکتوری محتوا یا content در پردازش نهایی هیچ تاثیری نخواهند داشت، به هر شکلی که می‌خواهید می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید، برای مثال این نام فایل را ممکن است دوست نداشته باشید:

~/mira/content/linux-learn/2017-3-23-یک-ویژگی-جدید-در-آخرین-نسخه-هسته-که-تازه-دیروز-منتشر-شده-و-به-نظرم-خیلی-جالب-بود.md

آن‌را به هر چیزی که می‌خواهید تغییر دهید، مثلا:

~/mira/content/linux-learn/new-update.markdown

نکته:
همانطور که گفته شد نام و پسوند فایل محتوا تاثیری در پردازش آن ندارد، اما این مورد یک استثنا هم دارد، فایل‌هایی با پسوند .draft نادیده گرفته می‌شوند و از وجودشان چشم‌پوشی خواهد شد.

پیشنهاد
برای ساختن فایل‌های جدید با دستور mira new از تیتر مورد نظرتان استفاده نکنید، از یک نام ساده استفاده کنید و بعد تیتر و index را در هدر فایل مشخص کنید، برای مثال به جای این دستور:

mira new -t 'یک ویژگی جدید در آخرین نسخه هسته که تازه دیروز منتشر شده و به نظرم خیلی جالب بود' -f linux-learn

از چیزی شبیه به این استفاده کنید:

mira new -t 'new update' -f linux-learn

نکته:
مسیر ذخیره شدن و نام فایل در پوشه‌ی محتوای هر سایت از نظر میرا اهمیتی ندارد و با تمام فایل‌های محتوایی که در هر عمقی پیدا میکند، یکسان و تنها با توجه به سربرگ فایل‌ها و تنظیمات ذخیره شده برخورد می‌کند. برای مثال تمام این مسیرها برای فایل مثال بالا یکسان می‌باشند و همه در همان آدرس و به همان صورت منتشر می‌شوند:

~/mira/content/linux-learn/2017-3-23-new-update.markdown
~/mira/content/linux-learn/new-update.md
~/mira/content/linux-learn/new.txt
~/mira/content/linux-learn/deep/2017-3-23-new-update.markdown
~/mira/content/linux-learn/folder/sub/folder/2017-3-23-new-update.markdown
~/mira/content/linux-learn/update/deep/more/deep/2017-3-23-new-update.markdown
~/mira/content/linux-learn/update/deep/more/deep/new.txt