پیکربندی

پیکربندی میرا در یک مسیر جدید

ابتدا یک دایرکتوری جدید بسازید، نام آن را هر چه دوست دارید بگذارید، مثلا mira اگر در ویندوز هستید:

md mira

در لینوکس و مک:

mkdir mira

حالا وارد مسیر جدید شوید:

cd mira

و میرا را در این مسیر پیکر بندی کنید:

~/mira:>  mira init