مسیر تصاویر یا imageurl

در تنظیمات یک فیلد دیگر را به نام imageurl مقدار دهی کرده بودیم، برخلاف فیلد static که در تنظیمات عمومی تاثیر گذار بود و در تنظیمات اختصاصی تنها برای دسترسی در قالب استفاده می‌شد، این فیلد در تنظیمات عمومی استفاده‌ی خاصی ندارد و فقط برای دسترسی در قالب تعریف شده، اما در تنظیمات اختصاصی تاثیر گذار است.

مورد استفاده این فیلد در پارسرهای داخلی میرا و هنگلم نوشتن متن محتوا است، در تنظیمات وبلاگ فارسی به این فیلد این مقدار را داده بودیم:

imageurl: /blog/assets/article_images

حالا در هر کدام از نوشته‌های این سایت اگر از تگ {{ img }} استفاده کنیم، میرا دنبال تصاویر در این مسیر میگردد.
نحوه‌ی استفاده از {{ img }} به این شکل است:

{{ img image/address/pic.jpg [alt] [title] }}

اولین نوشته در وبلاگ فارسی را به یاد دارید؟

~/mira/content/blog-fa/2017-3-23-سلام-دنیا.md

بیایید یک‌بار دیگر آن‌را ویرایش کنیم:

---
utid: 20170323112305
date: 2017-03-23 11:23:05
title: سلام دنیا
_index: hello world
category: آزمایش
image: /blog/assets/article_images/hello.jpg
---
سلام دنیا  
این اولین نوشته من است که برای تست کردن نوشته شده.

{{ img /future/sky.jpg [image alt] [pic title] }}

این یک متن آزمایشی است.

نتیجه‌ی نهایی برای انتشار این‌گونه خواهد بود:

<p>سلام دنیا</p>
<p>این اولین نوشته من است که برای تست کردن نوشته شده.</p>
<p><img src="/blog/assets/article_images/future/sky.jpg" alt="image alt" title="pic title"></p>
<p>این یک متن آزمایشی است.</p>

در برچسب {{ img }} مقادیر [alt] و [title] اختیاری هستند و می‌توانید از آن‌ها چشم پوشی کنید.