تعریف کردن یک پروژه جدید

میرا مانند یک ساختمان است که طبقات متعددی دارد، هر سایت در میرا یک طبقه مجزا به حساب می‌آید که در کنار مستقل بودن، می‌تواند فضایی عمومی در کنار سایر طبقات داشته باشد و از محتوای طبقات دیگر نیز استفاده کند یا از خصوصیات عمومی برخوردار باشد. در طول این مثال اگر جایی از طبقه یا طبقات نام بردیم، منظورمان یکی یا تمام سایت‌هایی است که در زیر تعریف می‌کنیم.

برای نوشتن این مثال‌ با این فرض پیش می‌رویم که قصد داریم چهار سایت در کنار هم داشته باشیم:

۱- وبلاگ به زبان فارسی.
۲- وبلاگ به زبان انگلیسی.
۳- یک سایت برای نوشتن داستان‌های کوتاه، نام «دنباله‌دار» را برای این سایت در نظر می‌گیریم.
۴- یک سایت برای نوشتن مطالب آموزشی در مورد لینوکس.

در طول این راهنما سعی میکنیم این چهار سایت را در کنار هم در میرا بسازیم، تنظیم کنیم، قالب دهی کنیم و در نهایت منتشر کنیم. اما در ابتدا بیایید برای هر کدام با توجه به ورودی و خروجی مورد نظرمان یک تعریف مشخص کینم.

محتوا را در چه پوشه‌ای می‌خواهیم ذخیره کنیم
چه فیلدهای مشخصی باید داشته باشند
هر سایت چه دسته بندی‌هایی داشته باشد و چه دسته بندی‌هایی را می‌خواهیم آرشیو کنیم، مثل دسته بندی موضوعی، آرشیو زمانی و غیره
برای نوشتن متن‌ها از مارک‌آپ میخواهیم استفاده کنیم یا نه و اگر جواب مثبت بود از کدامیک از مارک‌آپ هایی که میرا پشتیبانی میکند
در چه آدرسی میخواهیم منتشر شوند
فایل‌های ضمیمه‌شان مثل عکس‌ها و غیره در کجا ذخیره شوند