نوشتن اولین پست

حالا که تمام کارهای اولیه را انجام دادیم شروع به نوشتن چند پست میکنیم در هر سایت می‌کنیم

mira new -t 'سلام دنیا' -f blog-fa

با دستور بالا یک نوشته جدید در وبلاگ فارسی اضافه کردیم، پس از نوشتن دستور بالا، پیامی شبیه به این نمایش داده می‌شود:

~/mira/content/blog-fa/2017-3-23-سلام-دنیا.md created

که در اصل مسیری است که فایل ساخته شده در آن ذخیره شده، این فایل را با هر ویرایشگری که دوست دارید باز کنید و ویرایش کنید، محتویات آن بعد از ویرایش باید تقریبا شبیه به این باشد:

---
utid: 20170323112305
date: 2017-03-23 11:23:05
title: سلام دنیا
_index:
category: آزمایش
image: /blog/assets/article_images/hello.jpg
---
سلام دنیا  
این اولین نوشته من است که برای تست کردن نوشته شده.  
این یک متن آزمایشی است.

اخطار:
فیلد utid را به هیچ عنوان حذف یا ویرایش نکنید، این فیلد یک کلید برای خواندن، مسیردهی در حافظه، چینش، اولویت بندی و تمام کارهای دیگری است که میرا با محتوا می‌کند، هر فایلی بدون این فیلد از نظر میرا یک فایل محتوا به حساب نمی‌آید و از وجود آن چشم پوشی می‌کند.

چند پست دیگر را هم بنویسید،

mira new -t 'first post' -f blog-en
mira new -t 'یک ویژگی جدید در آخرین نسخه هسته که تازه دیروز منتشر شده و به نظرم خیلی جالب بود' -f linux-learn
mira new -t 'آغاز' -f story