توضیح تنظیمات در میرا

حالا باید مشخص کنیم هر کدام از این سایت‌ها را میخواهیم در چه آدرسی و به چه شکل منتشر کنیم، بدنه اصلی نوشته‌هایمان را چگونه بنویسیم، آدرس نهایی برای هر پست به چه شکلی باشد و …

برای مشخص کردن خصوصیات عمومی و خصوصی ساختمان و طبقات میرا، باید از فایل‌های config استفاده کنیم.

در میرا دو نوع فایل برای تنظیم پیکربندی‌ها داریم:

۱- تنظیم عمومی

تنظیم مشخصات عمومی و مشترک بین تمام طبقات.

فایل تنظیمات عمومی در شاخه اصلی که میرا را پیکر بندی کردیم با نام config.yml وجود دارد.

~/mira/config.yml

۲- تنظیم اختصاصی برای هر سایت یا طبقه

تنظیم‌ها اختصاصی هر طبقه در شاخه‌ی config و هم‌نام با نامی که برای آن طبقه یا سایت در شاخه‌ی content ساختیم به همراه پسوند yml.

در این مثال فایل‌های تنظیم اختصاصی با توجه به نام‌هایی که در گام دوم انتخاب کرده بودیم این‌ها خواهند بود:

~/mira/config/blog-fa.yml
~/mira/config/blog-en.yml
~/mira/config/story.yml
~/mira/config/linux-learn.yml

دانلود فایل config.yml و شاخه config