ضمیمه‌ها

در این راهنما، برای هر بخش فایل‌های مورد نیاز را با هم می‌سازیم یا ویرایش می‌کنیم، اما اگر نمی‌خواهید خودتان فایل‌ها را بسازید یا ویرایش کنید و تنها قصد مطالعه این راهنما را دارید، اما علاقه‌مند هستید که نتیجه نهایی را تست کنید، میتوانید نتیجه تکمیل شده مربوط به هر بخش را به شکل فایل‌های فشرده دانلود کنید و در مسیر پروژه کپی کنید.

فایل‌های پروژه اینها هستند: