utid

این فیلد از نظر سیستمی مهمترین فیلد هر نوشته میباشد، ترتیب نمایش، محل ذخیره در حافظه، آدرس دهی و هر چیزی که به محتوای شما مربوط باشد به این فیلد وابسته است. در صورتی که این فیلد موجو نباشد، میرا از تمام محتوای موجود چشم پوشی میکند.
کلمه‌ی utid در اصل مخفف unique time ID میباشد، همانطور که از نام فیلد هم میتوان دریافت، این فیلد یک مشخصه یکتا است که براساس زمان تولید شده

به شکل پیش فرض و در هنگام ساختن هر پست جدید یک شناسه چهارده رقمی از کنار هم قرار دادن سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه تولید هر پست به عنوان مقدار این فیلد تولید میشود.
ترتیب تولید و نمایش نوشته های شما در سایت بر اساس مقدار این فیلد ترتیب دهی خواهند شد.
همچنین هنگامی که آدرس ایستای یک محتوا تولید میشود در صورتیکه دو محتوا نام یکسانی به خود بگیرند، اولویت دریافت نام با نویسه‌ای است که utid کوچکتری داشته باشد و پست‌های بعدی در آدرس، پیشوند ۲، ۳،... میگیرند برای مثال اگر دو پست با شناسه‌های 20170203040506 و 20171213141516 اما با تیتر یکسان hello داشته باشیم و فرمت تولید نام های خروجی را هم

:year/:title

تعیین کرده باشیم، خروجی چیزی شبیه به این خواهد بود

YOURSITE.com/blog/2017/hello/          > utid 20170203040506
YOURSITE.com/blog/2017/hello/2/        > utid 20171213141516

همانطور که گفته شد، به شکل پیش فرض و در هنگام ساختن هر پست جدید یک شناسه چهارده رقمی از کنار هم قرار دادن سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه تولید هر پست به عنوان مقدار utid اختصاص داده میشود، اما باید به این نکته اشاره کنم که هیچ اجباری در حفظ این فرمت وجود ندارد و تا زمانی که مقادیر utid تکراری نشود به هر شکل که بخواهید میتوانید utid را ویرایش کنید، تنها به این نکته دقت کنید که میرا مقادیر عددی را برای این فیلد میخواند، پس اگر به utid مقداری شبیه به این بدهید:

s1-c3/p145(l3)

هنگام پردازش، میرا آن را به این صورت خواهد خواند

131453

از آنجا که با تغییر دادن utid ترتیب نمایش پست‌های شما هم تغییر میکند، با تغییر این گزینه میتوانید به بازچینی خروجی محتوای خود دست بزنید
مثلا اگر میخواهید نوشته ای به وبلاگ خود اضافه کنید اما مایل نیستید در صفحه اول نمایش داده شود یا مثلا میخواهید در آخرین صفحه وبلاگ و در کنار نوشته‌های اولیه‌تان قرار بگیرد، با تغییر این مقدار میتوانید به خواسته خود برسید، یا برعکس اگر برای نگه داشتن همیشگی یک نوشته در صفحه اول، اگر نمیخواهید از کدها و برچسب‌های موجود برای تولید قالب استفاده کنید، خیلی ساده میتوانید مقدار خیلی بزرگی مثل ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ را به utid اختصاص دهید، اینظور میتوانید مطمین باشید آن نوشته همیشه در بالای سایت شما قرار میگیرد.

توصیه: به جز مواقع ضروری یا زمان‌هایی که احیانا نیاز به ماجراجویی و تجربه دارید، مقدار این فیلد را تغییر ندهید