نصب

میرا برای نصب به پرل نسخه 5.12 به بالا نیاز دارد

برای تست این که پرل را روی سیستم خود از قبل نصب شده دارید یا نه، terminal یا command line را باز کنید و تایپ کنید perl -v اگر پرل از قبل نصب شده باشد متنی شبیه به این را خواهید دید که ورژن پرل نصب شده را به شما نشان خواهد داد

This is perl 5, version 24, subversion 1 (v5.24.1)

اگر پرل را ندارید از این طریق آن‌را نصب کنید:

ویندوز

اگر از ویندوز استفاده میکنید Strawberry Perl یا «پرل توت فرنگی» را ابتدا نصب کنید
توت فرنگی cpan minus را به شکل توکار همراه خود دارد، برای نصب میرا تایپ کنید:

cpanm Mira

سیستم‌های شبه یونیکس

لینوکس

توزیع‌های لینوکس به شکل توکار پرل را در خود دارند، اما اگر نیاز به نصب مجدد یا نصب نسخه‌ی بالاتری که در توزیع شما نصب نیست دارید به این صفحه مراجعه کنید getperl
اگر capan minus را ندارید آن‌را نصب کنید

curl -L https://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus

و بعد برای نصب میرا

sudo cpanm Mira

مک

مک به شکل توکار پرل را در خود دارد، اما اگر نیاز به نصب مجدد یا نصب نسخه‌ی بالاتری که در حال حاضر بر روی کامپیوترتان نصب نیست دارید به این صفحه مراجعه کنید getperl

اگر capan minus را ندارید آن‌را نصب کنید

curl -L https://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus

و بعد برای نصب میرا

sudo cpanm Mira