سربرگ

تیتر، مشخصات، تنظیمات و هر خصوصیت دیگری که بخواهید به یک نوشته اختصاص دهید در قسمت سربرگ نوشته می‌شود، تعدادی فیلد در هر سربرگ به صورت پیش فرض تولید میشود، مابقی را میتوانید به صورت دستی به هر نوشته اضافه کنید یا فایلی همنام هر طبقه در شاخه structure بسازید و فیلدهایی که میخواهید با دستور new در سربرگ هر پست از یک طبقه خاص به صورت اتوماتیک تولید شوند را مشخص کنید

بدون توجه به وجود فایل استراکچر این فیلدها همیشه هنگام ساختن پست جدید در سربرگ ظاهر میشوند

utid
date
title