بدنه اصلی محتوا

بدنه قسمت اصلی محتوای شماست، هر چیزی که در مورد آن میخواهید بنویسید در این قسمت قرار میگیرد.

برای نوشتن بدنه می‌توانید از Mrkup Language هایی که میرا پشتیبانی میکند، کدهای html یا متن‌های خالص استفاده کنید

markdown
md
textile
bbcode
html
text
txt

تنها به یاد داشته باشید که برای نمایش صحیح متن، در فیلد _markup در سربرگ هر فایل یا فایل تنظیمات، مشخص کرده باشید که دقیقا از چه مارک‌آپی برای نوشتن متن استفاده کرده‌اید.

قسمت‌های بدنه

بدنه هنگام پردازش به دو قسمت less و more تقسیم میشود، less خلاصه یا توضیحی از متنی است که مینویسید و more شامل تمام متن نوشته شده می‌شود

به شکل پیش فرض میرا ۶۰۰ حرف ابتدایی هر متن را بعد از حذف کردن تمام کدهای HTML که ممکن است در آن نوشته شده باشد و نادیده گرفتن تمام قواعد MarkUPی که استفاده کرده‌اید، به عنوان less مشخص می‌کند، اما در صورتیکه بخواهید مقدار less را می‌توانید خودتان مشخص کنید، کافی است هر جا که خواستید در متن‌تان این عبارت را بنویسید

<!-- more -->

تعداد فاصله ها مهم نیستند، میتوانید اینطور بنویسید

<!--    more        -->

تمام قسمت‌های قبل از آن به عنوان less مشخص می‌شوند، در این حالت کدهای HTML نیز از متن حذف نخواهند شد

خلاصه‌ای از متن
یا همان
less
در این قسمت نوشته شده

<!--   more   -->

ادامه متن
را در این قسمت
مینویسیم
کل متن قبل و بعد از نشانه گذار
به عنوان
more
شناخته خواهد شدبه یاد داشته باشید more شامل تمام متن، قبل و بعد از نشانه گذار می‌باشد.