author

نام نویسنده مطلب، به صورت پیش فرض با فیلدی که به همین نام در فایل تنظیمات مشخص کرده‌اید پر خواهد شد.
در صورت عدم نیاز میتواند خالی بماند یا حذف شود

قابل بازیابی در قالب در حلقه‌ی POSTS با استفاده از این برچسب:

{{ author }}